KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS

Gymnasiegemensamma kurser

1 100 p

Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1a 1
50 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1c
100 p
Matematik 2c
100 p
Matematik 3c
100 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska 1
100 p
Svenska 2
100 p
Svenska 3
100 p

Programgemensamma kurser, TE

400 p

Fysik 1
150 p
Kemi 1
100 p
Teknik 1
150 p

Inriktning produktionsteknik

300 p

Mekatronik 1
100 p
Produktionskunskap 1
100 p
Produktionsutrustning
100 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

400 p

Entreprenörskap
100 p
Kurs ur valbart*
100 p

Välj en av tre profiler

Profil 1 Teknisk design

Designmodeller
100 p
Konstruktion 1
100 p

Profil 2 Naturvetenskap

Biologi 1
100 p
Kemi 2
100 p

Profil 3 Internationella perspektiv

Samhällskunskap 2
100 p
Hållbart samhällsbyggande NY!
100 p

Individuella val (väljes ur valbart*)

200 p

* Valbart

Bild och form 1a 1
50 p
Biologi 2
100 p
Engelska 7
100 p
Fysik 2
100 p
Företagsekonomi 1
100 p
Historia 1a 2
50 p
Idrott och hälsa 2
100 p
Matematik 4
100 p
Matematik 5
100 p
Moderna språk 3
100 p
Moderna språk 4
100 p

Summa poäng, totalt 2 500 p

* Möjlighet att läsa ett utökat program för full meritpoäng.