KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS – TEKNIKSPETS

Gymnasiegemensamma kurser

1 100 p

Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1a 1
50 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1c
100 p
Matematik 2c
100 p
Matematik 3c
100 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100 p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
100 p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
100 p

Gemensamma karaktärsämnen

400 p

Fysik 1a
150 p
Kemi 1
100 p
Teknik 1
150 p

Teknikspets

700 p

Teknik specialisering, Systemoptimering och Artificiell Intelligens
100 p
Teknik specialisering, Smarta produkter
100 p
Elektronik och mikrodatorteknik
100 p
Programmering 1
100 p
Tillämpad programmering
100 p
Robotteknik
100 p
Konstruktion 1
100 p

Individuellt val

200 p

Engelska 7
100 p
Fysik 2
100 p
Matematik 4
100 p
Matematik 5
100 p
Moderna språk 3
100 p
Moderna språk 4
100 p

Gymnasiearbete

100 p

Summa poäng, totalt 2 500 p