Teknikprogrammet

Inriktning: Teknikspets mot smarta system och produkter

Kursplan ladda ner pdf

 

LÄSÅRSTIDER

FILM OCH PODDAR OM OSS

TEKNIKPROGRAMMET

Inrikting: Teknikspets mot smarta system och produkter

 

KURSERNA

Inriktningen innehåller 700 poäng teknik och har stort fokus på programmering. Utöver två rena programmeringskurser

ingår även mycket programmering i övriga kurser. Hos oss lär du dig tillämpa programmering som en del av hela teknikprocessen. Inom tekniken

läser vi kurserna i block genom olika projekt. I projektet ”En ljus idé” får du exempelvis designa och bygga en lampa samt förse den med

styrning via app, rörelse eller annat. I projektet ingår kurserna Teknik 1, Programmering 1, Konstruktion 1 och Elektronik och Mikrodatorteknik.

”Självkörande robotar” är ett annat projektexempel som innehåller såväl konstruktion och elektronik som programmering. Under år två och tre

bygger du på dina kunskaper med AI (artificiell intelligens) och behandling av mer data. Samarbetet med företag ökar och du får större utrymme

för innovation och utveckling, särskilt i gymn siearbetet. Efter utbildningen kommer du att behärska områden som Internet of Things, Cloud, AI

och hur framtidens system och tjänster byggs från dessa områden.

 

ARBETSSÄTTET

Att läsa kurserna i block är en förutsättning för arbete i projekt med mer sammanhängande tid på schemat – ett arbetssätt som bidrar till bättre

studiero och mindre stress. Samarbete genomsyrar utbildningens arbetssätt och du får lära dig att driva projekt enskilt och i grupp. Innovation

och entreprenörskap är naturliga inslag och du tränar din kreativa förmåga under hela utbildningen.

 

SAMVERKAN MED MÄLARDALENS HÖGSKOLA – HÖGSKOLEKURSER

Under dina tre år hos oss har du möjlighet att läsa 30 högskolepoäng på Mälardalens Högskola, där delar av kurserna genomförs. Lärare från

MDH föreläser också på skolan. År 2 kan du välja att läsa Grundläggande programmering i Python (7,5 hp) och Samarbetande robotar (7,5 hp).

År 3 planeras för en kurs i Cloud Computing (7,5 hp) och ytterligare en kurs som ännu ej är fastställd. Dessa möjligheter gör utbildningen sannolikt

till Sveriges mest ambitiösa spetsutbildning.

– På vanliga teknikprogram känns det som man håller på med den teknik som finns just nu men vi håller på med den teknik som finns i framtiden.

– Jag som aldrig programmerat innan har lärt mig så mycket nytt.

– Jag har blivit bra på att lösa problem tillsammans med andra i de projekt vi haft.

LÄSÅRSTIDER VÄSTERÅS

HÖSTTERMINEN 2019

Upprop åk 1:  måndag 12 aug
Introduktionsdagar åk 1:  13-15 aug
1/2 dag åk 1 (ej lunch):  fredag 16 aug
Lovdag åk 1: måndag 19 aug
Terminsstart alla årskurser 1-3: tisdag 20 aug
Praktik åk 2: V 40–42
Höstlov: V 44, 28 oktober – 1 november
Studiedag: 13 november
Praktik åk 3: V 45–47
Terminsavslutning: fredag 20 december

VÅRTERMINEN 2020

Terminsstart 7 januari

Sportlov V 9, 24 februari – 28 februari

Studiedag 16 mars

Påsklov: V 15, 6 april – 9 april

Lovdag: 22 maj

  Avslutning och studenten 5 juni

Styrdokument

Vår skola stampar av i en genomtänkt idé om hur en riktigt bra utbildning ser ut, vad ett riktigt bra program innehåller och hur ett riktigt smart arbetssätt är upplagt. Men precis som i alla andra skolor finns det också ett regelverk som styr vad vi gör och hur vi arbetar. Regelverket finns i lagar och förordningar, i Skolverkets allmänna råd, i läroplanen och i våra egna styrdokument.

HAR DU FRÅGOR OM SKOLAN I VÄSTERÅS?