KONTAKT VÄSTERÅS

POST- OCH BESÖKSADRESS

Robotvägen 4, 721 36 Västerås

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

LÄRARE

Josefin Brodd
Biologi, kemi
josefin.brodd@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 16

Anders Burman
Matematik, fysik
anders.burman@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 39

Judith Beck Johansson
Svenska, svenska som andraspråk
judith.beckjohansson@abbindustrigymnasium.se

Jonas Carass
Gymnasiearbete, UF
jonas.carass@abbindustrigymnasium.se

Isabel Erling Framdahl
Matematik
isabel.erling@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 19

Anna Engelmark
Svenska
anna.engelmark@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 40

Joakim Flink
Programmering Spets
joakim.flink@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 07

Eva Fors
Fysik, matematik
eva.fors@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 25

Helena Frimmel
Engelska, tyska
helena.frimmel@abbindustrigymnasium.se

Tove Fällman
Kemi, Biologi
tove.fallman@abbindustrigymnasium.se

Anna Hallberg
Matematik, teknik
anna.hallberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 37

Pär Henriksson
Teknik, matematik
par.henriksson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 17

Katja Holmisto
Svenska, engelska
katja.holmisto@abbindustrigymnasium.se

Ida Jansson
Fysik, matematik
ida.jansson@abbindustrigymnasium.se

Stina Jansson
Fysik, matematik, teknik
stina.jansson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 04

Andreas Jillram
Teknik, gymnasiearbete
andreas.jillram@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 14

Lena Karlsson
Svenska, bibliotek
lena.karlsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 15

Sven Krispinsson
Produktionskunskap, Produktionsutrustning
sven.krispinsson@abbindustrigymnasium.se

Janice Landin
Kemi, matematik
janice.landin@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 20

Stella Moberg-Paganelli
Franska, engelska, utlandspraktik
stella.MobergPaganelli@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 12

Kerstin Paxton
Engelska
kerstin.paxton@abbindustrigymnasium.se

Marie Samuelson
Gymnasiearbete, praktik, UF
marie.samuelson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 02

Mariella Smeds
Engelska, spanska
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 26

Jonas Westerholm
Samhällskunskap, historia
jonas.westerholm@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 13

Daniel Åkerlund
Teknik, produktionskunskap, gymnasiearbete
daniel.akerlund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 21

Jonas Ökvist
Idrott och hälsa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

Johan Öster
Samhällskunskap, religion, historia
johan.oster@abbindustrigymnasium.se

KLASSFÖRESTÅNDARE

Klass Spets 190S Anna Hallberg, Daniel Åkerlund
Klass Spets 180S Joakim Flink, Janice Landin, vt20

Klass 1901 Helena Frimmel, Tove Fällman
Klass 1902
Isabel Erling Framdahl, Pär Henriksson
Klass 1903
Judith Beck Johansson, Lena Karlsson

Klass 1801 Jonas Westerholm, Johan Öster
Klass 1802
Jonas Carrass, Marie Samuelsson
Klass 1803
Eva Fors, Stina Jansson

Klass 1701  Mariella Smeds, Katja Holmisto
Klass 1702 Andreas Jillram, Jonas Ökvist
Klass 1703 Josefin Brodd, Anna Engelmark

SYV

Åsa Larsson
Studie- och yrkesvägledare
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Maria Nordin
Skolsköterska
maria.nordin@abbindustrigymnasium.se
070-96 23 140

Christa Roux Sparreskog
Specialpedagog
christa.rouxSparreskog@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 29

Helena Jansson
Kurator
helena.jansson@previa.se

Mia Ehrengren
Skolpräst, Tomaskyrkan
mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
021-40 38 05