fbpx

Intres­set för att stu­de­ra vid ABB Industri­gymnasium är högt. 64 av de som sökt sko­lans tek­nik­pro­gram i förs­ta hand kom­mer i dags­lä­get inte att få någon plats på utbildningen.

Väs­terås Tid­ning, sid 4