fbpx

 

SÅ HÄR TYCKER VI OCH ANDRA

 

Anders Nar­ving­er

Anders Nar­ving­er, en av ABB Indu­stri­gym­na­si­ums grun­da­re och tidi­ga­re kon­cern­chef för ABB Sve­ri­ge, ger sin syn på sko­lan (novem­ber 2014).

Per­cy Barnevik

Per­cy Bar­ne­vik, grun­da­re av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Hand in Hand och tidi­ga­re VD för ABB (okto­ber 2014).

Johan Söder­ström

Så här säger Johan Söder­ström, nuva­ran­de VD för ABB Sve­ri­ge, om sko­lan (maj 2014).

Agne­ta Berliner

Det här tyc­ker Agne­ta Ber­li­ner, sko­lans VD (maj 2014).

Jill The­nan­der

Jill The­nan­der var sko­lans förs­ta rek­tor. Här berät­tar hon om tan­kar­na när sko­lan star­ta­des (maj 2014).