ABB INDUSTRIGYMNASIUM

VÅR IDÉ

ABB Industrigymnasium slog första gången upp portarna 1994 som en av Sveriges första friskolor. Idag har vi runt 450 elever i Ludvika och Västerås.

Vår idé är att utbildning blir bäst om den går att koppla till den verklighet som finns runtomkring skolan. Den tanken formar vårt arbetssätt.

Därför har vi ett nära samarbete med företagen som ger våra elever en inblick i näringslivet och rustar dem väl för både vidare studier och arbete.

Därför formar vi olika arbetsgrupper som driver projekt och genomför uppdrag från start till mål.

Därför jobbar vi mycket med entreprenörskap. Då stimuleras nyfikenhet och kreativt tänkande, och förmågan att sammanföra olika kunskaper för att lösa problem.

Därför förstärker vi kopplingen mellan skola och arbetsliv genom praktik, gästföreläsare och studiebesök.

Hos oss får eleverna inte bara kunskap, erfarenhet och kontakter. De får också de utmaningar och den personliga utveckling de behöver för att komma närmare sina drömmar.

VI UTBILDAR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Vi tror på att du som är ung idag kan hjälpa till att göra världen bättre; att du kan bidra till att lösa problem, att du kan samarbeta med andra och anta de utmaningar som världen står inför.

Vi tror på att en bra utbildning som fokuserar på det som är riktigt viktigt är en förutsättning för att du ska kunna förbättra världen.

Vi tror på att världen kan göras bättre – med hjälp av tolerans, empati, engagemang, och inte minst med hjälp av dagens och morgondagens teknik.

SE FILMEN OM SKOLAN