fbpx

ABB Industri­gymnasium star­tar kre­a­tivt sam­ar­be­te med Väst­man­lands läns muse­um, Väs­terås konst­mu­se­um och länets före­tag genom den nybil­da­de för­e­ning­en K2.

Lad­da ner arti­keln här.

ARTY201011_uppslag