KONTAKT LUDVIKA

POST- OCH BESÖKSADRESS

Fredsgatan 27, 771 32 Ludvika

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

SKOLLEDNING

Christer Norström
VD
christer.norstrom@abbindustrigymnasium.se

Lena Eliasson
Rektor
lena.eliasson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 38

Marlene Filmberg
Administration/Marknad (arbetsort Västerås)
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Nada Bandalo
Matematik
nada.bandalo@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 27

Jonas Bergström
Matematik, teknik, produktionskunskap
jonas.bergstrom@abbindustrigymnasium.se
070-355 99 01

Lars Bruun
Produktionsutrustning, mekatronik
lars.bruun@abbindustrigymnasium.se

Jenny Falk
Kemi, matematik
jenny.falk@abbindustrigymnasium.se

Stefan Granqvist
Konstruktion, designmodeller, produktionskunskap
stefan.granqvist@abbindustrigymnasium.se

Magnus Hellqvist
Samhällskunskap, historia, religion, specialpedagogik
magnus.hellqvist@abbindustrigymnasium.se

Kaija Holmgren
Svenska, kommunikation, gymnasiearbete
kaija.holmgren@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 18

Mohamed Maldi
Engelska, UF, ekonomi
mohamed.maldi@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 10

Camilla Malmberg
Idrott och hälsa (extern personal)
camilla.malmberg@vbu.ludvika.se
0240-865 46

Frida Rosshagen
Biologi
frida.rosshagen@abbindustrigymnasium.se

Mentorer

Åk 3  Mohamed Maldi, Vt 19 Jonas Bergström
Åk 2 Jenny Falk, Ht 18 Jonas Bergström, Vt 19 Magnus Hellqvist
Åk 1 Kaija Holmgren Stefan Granqvist

SYV

Åsa Larsson
Studie- och yrkesvägledare
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Monica Sjöberg
Skolsköterska
monica.sjoberg@vbu.ludvika.se
070-202 53 15