fbpx
 

KONTAKT LUDVIKA

POST- OCH BESÖKSADRESS

Freds­ga­tan 27, 771 32 Ludvika

FAKTURA: ABB Industri­gymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Upp­sa­la. Mail­fak­tu­ra PDF >

SKOLLEDNING

Chris­ter Nor­ström
VD
christer.norstrom@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 06

Lena Eli­as­son
Rek­tor
lena.eliasson@abbindustrigymnasium.se
073-564 07 19

Mar­le­ne Film­berg
Administration/Marknad (arbetsort Väs­terås)
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Jonas Berg­ström
Pro­duk­tions­kun­skap, tek­nik
jonas.bergstrom@abbindustrigymnasium.se
070-355 99 01

Jen­ny Falk
Kemi, mate­ma­tik
jenny.falk@abbindustrigymnasium.se

Ste­fan Granqvist
Kon­struk­tion, design­mo­del­ler
stefan.granqvist@abbindustrigymnasium.se

Mag­nus Hellqvist
Sam­hälls­kun­skap, idrott&hälsa, histo­ria, reli­gi­on
magnus.hellqvist@abbindustrigymnasium.se

Kai­ja Holm­gren
Svens­ka, kom­mu­ni­ka­tion, eng­els­ka, UF
kaija.holmgren@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 18

Roger Jons­son
Pro­duk­tions­ut­rust­ning, meka­t­ro­nik
roger.jonsson@abbindustrigymnasium.se

Alex Jöns­son
Mate­ma­tik, fysik
alex.jonsson@abbindustrigymnasium.se

Moha­med Mal­di
Eng­els­ka, UF, eko­no­mi, frans­ka
mohamed.maldi@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 10

Bodil Sun­dquist
Tys­ka
bodil.sundquist@abbindustrigymnasium.se

Mari­el­la Smeds
Spans­ka
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se

Mar­tin Öst
Bio­lo­gi, kemi
martin.ost@abbindustrigymnasium.se

Edwin Fransén
 IT-stöd, CAD,produktionsutrustning, idrott och häl­sa
edwin.fransen@hitachigymnasiet.se

 

 

Men­to­rer

L18 Kai­ja Holm­gren, Mar­tin Öst
L19 Jonas Berg­ström, Moha­med Mal­di
L20 Jen­ny Falk, Mag­nus Hellqvist

SYV

Åsa Lar­s­son
Stu­die- och yrkes­väg­le­da­re
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

 

 

ELEVHÄLSAN


Nina Seppä­nen
Skolskö­ters­ka
Nina.seppanen@abbindustrigymnasium.se
070-7918714

Lind­ha Nylund
Kura­tor
Lindha.nylund@abbindustrigymnasium.se
0240-571054