fbpx

Ons­dag 9/2 fira­de 60 gym­na­si­e­e­le­ver från vitt skil­da kul­tu­rer ett lyc­kat utbyte. En del av dem hade just åkt rull­trap­pa för förs­ta gången.
Läs mer här