Ele­ver och lära­re på stu­die­be­sök på Vafab i Väs­terås. Läs mer i arti­kel från Cir­ku­le­ra
VAFAB_Bangladesh.pdf