fbpx

2018 års Svanholmstipendiater


Årets Svan­holmsti­pen­di­a­ter är Lou­i­se Bohl (Lud­vi­ka) och Simon Pauls­son (Väs­terås). I Väs­terås dela­des sti­pen­di­et ut av ABB:s Sve­ri­ge­chef Johan Söder­ström och HR-chef Maria Brit­hon-Brinck och i Lud­vi­ka av ABB:s plats­chef Mag­nus Ström.
Dt >