KONTAKT VÄSTERÅS

POST- OCH BESÖKSADRESS

Robotvägen 4, 721 36 Västerås

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

LÄRARE

Lina Bordi
Specialpedagog, svenska
lina.bordi@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 23

Josefin Brodd
Biologi, kemi
josefin.brodd@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 16

Anders Burman
Matematik, fysik
anders.burman@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 39

Dalila Caratas
Kemi
dalila.caratas@abbindustrigymnasium.se

Lisa Eidenvall
Engelska, kommunikation, utlandspraktik
lisa.eidenvall@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 05

Isabel Erling Framdahl
Matematik
isabel.erling@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 19

Anna Engelmark
Svenska
anna.engelmark@abbindustrigymnasium.se

Eva Fors
Fysik, matematik
eva.fors@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 25

Helena Frimmel
Engelska, tyska
helena.frimmel@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 29

Alf Green
Matematik, teknik
alf.green@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 04

Anna Hallberg
Matematik, teknik
anna.hallberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 37

Katja Holmisto
Svenska, engelska
katja.holmisto@abbindustrigymnasium.se

Andreas Jillram
Teknik
andreas.jillram@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 14

Lena Karlsson
Svenska, bibliotek
lena.karlsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 15

Stella Moberg-Paganelli
Franska, engelska, utlandspraktik
stella@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 12

Marie Samuelson
Produktionskunskap, gymnasiearbete, praktik
marie.samuelson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 02

Mariella Smeds
Engelska, spanska
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 26

Jonas Westerholm
Samhällskunskap, historia
jonas.westerholm@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 13

Daniel Åkerlund
Teknik
daniel.akerlund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 21

Jonas Ökvist
Idrott och hälsa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

Johan Öster
Samhällskunskap, religion, historia
johan.oster@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 28

KLASSFÖRESTÅNDARE

Klass 1601 Anna Hallberg, Helena Frimmel
Klass 1602 Lena Karlsson, Daniel Åkerlund
Klass 1603 Alf Green, Isabel Erling Framdahl

Klass 1501 Anders Burman, Marie Samuelson
Klass 1502 Eva Fors, Katja Holmisto
Klass 1503 Lisa Eidenvall, Jonas Westerholm

Klass 1401  Johan Öster, Mariella Smeds
Klass 1402 Andreas Jillram, Jonas Ökvist
Klass 1403 Josefin Brodd, Lina Andersson

SYV

Åsa Larsson
Studie- och yrkesvägledare
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Gunilla Hemlin
Skolsköterska
gunilla.hemlin@previa.se
021-475 38 18

Josefine Hedlund
Leg. psykoterapeut/beteendevetare
josefine.hedlund@previa.se
021-475 38 20

Mia Ehrengren
Skolpräst, Tomaskyrkan
mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
021-40 38 05