KONTAKT VÄSTERÅS

POST- OCH BESÖKSADRESS

Robotvägen 4, 721 36 Västerås

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

LÄRARE

Josefin Brodd
Biologi, kemi
josefin.brodd@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 16

Anders Burman
Matematik, fysik
anders.burman@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 39

Jonas Carass
Gymnasiearbete
jonas.carass@abbindustrigymnasium.se

Lisa Eidenvall
Utlandspraktik
lisa.eidenvall@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 05

Isabel Erling Framdahl
Matematik
isabel.erling@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 19

Anna Engelmark
Svenska
anna.engelmark@abbindustrigymnasium.se

Eva Fors
Fysik, matematik
eva.fors@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 25

Helena Frimmel
Engelska, tyska
helena.frimmel@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 29

Alf Green
Matematik, teknik
alf.green@abbindustrigymnasium.se

Anna Hallberg (föräldraledig läsår 17/18)
Matematik, teknik
anna.hallberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 37

Pär Henriksson
Teknik, matematik, produktionskunskap
par.henriksson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 17

Katja Holmisto
Svenska, engelska
katja.holmisto@abbindustrigymnasium.se

Andreas Jillram
Teknik, gymnasiearbete
andreas.jillram@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 14

Lena Karlsson
Svenska, bibliotek
lena.karlsson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 15

Stella Moberg-Paganelli
Franska, engelska, utlandspraktik
stella.MobergPaganelli@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 12

Kerstin Paxton
Engelska
kerstin.paxton@abbindustrigymnasium.se

Marie Samuelson
Produktionskunskap, gymnasiearbete, praktik, UF
marie.samuelson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 02

Mariella Smeds
Engelska, spanska
mariella.smeds@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 26

Kenth Wallberg
Matematik, kemi
kenth.wallberg@abbindustrigymnasium.se

Jonas Westerholm
Samhällskunskap, historia
jonas.westerholm@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 13

Daniel Åkerlund
Teknik, produktionskunskap, gymnasiearbete
daniel.akerlund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 21

Jonas Ökvist
Idrott och hälsa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

Johan Öster
Samhällskunskap, religion, historia

 

KLASSFÖRESTÅNDARE

Klass 1701 Kent Wallberg, Mariella Smeds
Klass 1702
Andreas Jillram, Jonas Ökvist
Klass 1703
Josefin Brodd, Anna Engelmark

Klass 1601  Anna Engelmark, Jonas Carass (Anna Hallberg, Helena Frimmel)
Klass 1602 Lena Karlsson, Daniel Åkerlund
Klass 1603 Alf Green, Isabel Erling Framdahl

Klass 1501 Anders Burman, Marie Samuelson
Klass 1502 Eva Fors, Katja Holmisto
Klass 1503 Johan Öster, Jonas Westerholm

 

SYV

Åsa Larsson
Studie- och yrkesvägledare
asa.larsson@abbindustrigymnasium.se
070-770 22 05

ELEVHÄLSAN

Maria Nordin
Skolsköterska
maria.nordin@abbindustrigymnasium.se
070-96 23 140

Erik Sund
Kurator
erik.sund@previa.se

Mia Ehrengren
Skolpräst, Tomaskyrkan
mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
021-40 38 05