Språkintro

Språkintroduktionsprogram i samarbete med näringsliv och föreningsliv

ABB Industrigymnasium startade höstterminen 2016 ett språkintroduktionsprogram för nyanlända ungdomar. Skolans ledning ser ett stort behov i samhället för en god utbildning för de ungdomar som kommer till Sverige. Dessa är framtidens medborgare och medarbetare. Många av skolans samarbetspartners är positivt inställda och ser initiativet med ett språkintroduktionsprogram som viktigt. På skolan är vi övertygade om att ungdomarna kommer att berika oss alla.

Huvudmålet för ett språkintroduktionsprogram är att eleverna får en bra grund i svenska och når årskurs nio-nivå i svenska som andraspråk. Fokus även för vårt program ligger på svenska språket men vi ser framgångsfaktorer i att addera områden som är en del av teknikprogrammet på skolan. Vi tror på ett helhetskoncept där eleverna får god undervisning i svenska och där svenskundervisningen till stor del sker genom kontaktytor med vårt samhälle; genom studiebesök, praktik, deltagande i föreningsliv, tillgång till svensk fadderfamilj mm. Förutom en god grund i svenska menar vi att kontakterna med samhället utanför skolan och mötena med personer från olika sfärer i närsamhället kommer att bidra till integrationen för ungdomarna. Samaktiviteter sker också mellan elever på språkintroduktionsprogrammet och teknikprogrammet, t ex studie/läxhjälp, gemensamma tekniklaborationer, idrott och friluftsdagar.

Arbetssättet på språkintroduktionsprogrammet liknar i hög grad det som utarbetats på ABB Industrigymnasiums teknikprogram sedan starten för drygt 20 år sedan. För ABB Industrigymnasium är det värdefullt, stimulerande och roligt att göra en insats utifrån de områden där skolan redan idag är starka, som:

  • Hög tilltro till varje enskild elevs förmåga
  • Gott samarbete och många kontakter med näringslivet
  • Framgångskoncept om entreprenörskap genom Ung Företagsamhet

En utbildning för nyanlända ungdomar ligger mycket väl i linje med ABB Industri-gymnasiums vision: Vi utbildar för en bättre värld. Höga ambitioner och förväntningar har alltid varit ABB Industrigymnasiums signum, och det gäller även språkintroduktionsprogrammet.

Kontakt för platser på Språkintroduktionsprogrammet:
Västerås stad bestämmer via Arenan vilka elever som ska gå på vårt språkintroduktionsprogram.

Kontakt
Telefon 021-39 15 28 (måndag – torsdag kl 8.30 – 10.00)
Mejl arenan@vasteras.se

Kontakt med lärare och övrig personal på Språkintroduktionsprogrammet >