KONTAKT SALA

POST- OCH BESÖKSADRESS

Hyttvägen 6, 733 38 Sala

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

SKOLLEDNING

Agneta Berliner
VD
agneta.berliner@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 06

Inga Näslund
Rektor
inga.naslund@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 32

Marlene Filmberg (arbetsort Västerås)
Administration/Marknad
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Tore Fredriksson
Teknik, matematik, fysik
tore.fredriksson@abbindustrigymnasium.se

Pär Henriksson
Teknik, matematik
par.henriksson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 17

Sofia Jämsåker Nilsson
Samhällskunskap, historia, religion, praktik, UF
sofia.jamsaker@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 20

Pekka Karvonen
Matematik, fysik
pekka.karvonen@abbindustrigymnasium.se010-498

Janice Landin
Matematik, kemi
janice.landin@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 36

Karina Pettersson
Svenska, engelska, kommunikation
karina.pettersson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 03

Mikael Silverhult
Biologi
mikael.silverhult@abbindustrigymnasium.se

Jonas Ökvist
Idrott och hälsa
jonas.okvist@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 24

KLASSFÖRESTÅNDARE

Åk3 Karina Pettersson, Sofia Jämsåker Nilsson
Åk2 Karina Pettersson, Pekka Karvonen

SYV

Heidi Ojala
Studie- och yrkesvägledare
heidi.ojala@abbindustrigymnasium.se
073-633 39 33

ELEVHÄLSAN

Maria Nordin
Skolsköterska
maria.nordin@abbindustrigymnasium.se
070-96 23 140

Ingegerd Einarsson
Specialpedagog