KONTAKT LUDVIKA

POST- OCH BESÖKSADRESS

Fredsgatan 27, 771 32 Ludvika

FAKTURA: ABB Industrigymnasium. Fack 710, FE736, 751 75 Uppsala. Mailfaktura PDF >

SKOLLEDNING

Agneta Berliner
VD
agneta.berliner@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 06

Lena Eliasson
Rektor
lena.eliasson@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 38

Marlene Filmberg
Administration/Marknad (arbetsort Västerås)
marlene.filmberg@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 35

LÄRARE

Nada Bandalo
Matematik
nada.bandalo@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 27

Jonas Bergström
Matematik, teknik, produktionskunskap
jonas.bergstrom@abbindustrigymnasium.se
070-355 99 01

Bernt Gustafsson
Fysik, designmodeller, konstruktion
bernt.gustafsson@abbindustrigymnasium.se

Bengt Hamann
Mekatronik, produktionsutrustning, CAD
bengt.hamann@abbindustrigymnasium.se
076-8351414

Magnus Hellqvist
Samhällskunskap, historia, religion, specialpedagogik
magnus.hellqvist@abbindustrigymnasium.se

Kaija Holmgren
Svenska, kommunikation, gymnasiearbete
kaija.holmgren@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 18

Mohamed Maldi
Engelska, UF, ekonomi
mohamed.maldi@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 10

Camilla Malmberg
Idrott och hälsa (extern personal)
camilla.malmberg@vbu.ludvika.se
0240-865 46

Agneta Persson
Biologi
agneta.persson@abbindustrigymnasium.se

Susanne Wilbe (tjänstledig 17/18)
Matematik, kemi, biologi
susanne.wilbe@abbindustrigymnasium.se
010-498 43 31

KLASSFÖRESTÅNDARE

Åk 3 Kaja Holmgren
Åk 2 Mohamed Maldi, Jonas Bergström
Åk 1 Magnus Hellqvist, Bengt Hamann

SYV

Heidi Ojala
Studie- och yrkesvägledare
heidi.ojala@abbindustrigymnasium.se
073-633 39 33

ELEVHÄLSAN

Monica Sjöberg
Skolsköterska
monica.sjoberg@vbu.ludvika.se
070-202 53 15